Poděkování

17. květen 2019 se stal významným dnem pro žáky 4. A ZŠ Mikulov, Hraničářů, neboť měli možnost prezentovat výsledky své práce na Jarním jarmarku, který se konal v rámci projektu Abeceda peněz v prostorách České spořitelny a na přilehlém parkovišti.

Za úspěch této akce bych chtěla poděkovat nejen svým žáčkům, ale především paní Lence Křivánkové, jež oslovila paní ředitelku Tedosu Mikulov Světlu Štanglerovou a velitele Městské policie Mikulov pana Jiřího Hamerníka, kteří ochotně zabezpečili monitorování prostor v okolí České spořitelny a zejména bezplatný pronájem parkoviště, kde jsme měli umístěny dva prodejní stánky.

Mgr. Marie Chmelinová