Exkurze do ekologického centra

Dne 7. června 2019 navštívila třída 5.0 ekologické centrum Rozmarýnek v Brně. Do tohoto zařízení jsme se tak trochu dostali náhodou. Loni, tedy v kvartě, jsme se zapojili do soutěže Edugard „Pěstuj, zkoumej, vyprávěj“ se svojí bylinkovou spirálou, kterou jsme vytvořili v rámci předmětu Přírodovědný projekt – cvičení pod vedením paní učitelky Kamily Dědákové. Sice jsme soutěž nevyhráli, byli jsme však oceněni za nápad a kreativitu při realizaci spirály a také za schopnost si vše obstarat sami bez finančních prostředků. Naší výhrou bylo strávit den v této zajímavé budově včetně tzv. přírodní zahrady. Všechny aktivity se týkaly tématu „Zahrada divů – zdroj potravy“. Připravili jsme si tak jednoduchá jídla z jedlých plevelů, které jsme pod dozorem v zahradě posbírali. Dozvěděli jsme se něco více ze života včel a jiných opylovačů, formou her jsme si vyzkoušeli, jak to mají včelky těžké při opylování. Prohloubili jsme si také naše znalosti o zemědělských plodinách, vyzkoušeli jsme si vyrobit olej z různých olejnin. Den jsme si moc užili a určitě také využijeme nějaké informace nejen při studiu biologie.

za třídu 5.0 Anna Široká