Jiří Souchop v celostátním kole Dějepisné olympiády

Jiří Souchop, žák kvarty GSS Mikulov, si již podruhé vybojoval postup do celostátního kola Dějepisné olympiády. Soutěž probíhala ve dnech 20.–24. 5. 2019 v Olomouci, kde své vědomosti změřilo 34 soutěžících z celé republiky.

Dějepisná olympiáda je náročná nauková soutěž, ve které musí každý účastník celostátního kola předem vypracovat písemnou práci na zadané téma, obhájit si ji a co nejlépe vyřešit závěrečný test. Téma letošního ročníku znělo „Staré stezky a cesty mého regionu“.

Jirka skvěle reprezentoval naši školu i celý Jihomoravský kraj, v silné konkurenci se neztratil a obsadil krásné 15. místo.

Blahopřejeme k výbornému umístění a děkujeme za reprezentaci školy.

Lenka Danadová