Sportovně-turistický kurz 

Ve dnech 17.–21. 6. 2019 jsme absolvovali tradiční sportovně-turistický kurz pořádaný každoročně pro žáky septimy a třídy 3. A. Program kurzu byl zaměřený na různé typy turistiky. První den jsme společně prošli nejkrásnější části Pálavy a od pana průvodce Jiřího Matušky z CHKO jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací nejen o této rezervaci, ale také o historii osídlení na tomto zemí. V úterý jsme zavítali do Yacht klubu v Pavlově, kde jsme se od zkušených vodních záchranářů naučili, jak správně resuscitovat člověka v bezvědomí a jak zachraňovat tonoucího. Vyzkoušeli jsme si i jízdu na paddleboardu, Další den jsme věnovali vodní turistice, a to konkrétně sjíždění zámecké Dyje. Na klidných vodách této řeky jsme si vyzkoušeli týmovou spolupráci při řízení raftů, kánoí a kajaků. Ve čtvrtek poté následovala cykloturistika a za doprovodu příjemného počasí jsme si projeli velkou část Lednicko-valtického areálu. Poslední den jsme strávili na koupališti v nedalekém Březí, kde jsme měli možnost vyzkoušet si týmové hry, jako například kriket, badminton či beachvolejbal, a nakonec si zaplavat v bazénu. Celý týden jsme si užili nejen jako jednotlivci, ale také jako kolektiv, který se mohl tímto způsobem utužit a stmelit. Chtěla bych za obě třídy poděkovat učitelům paní Bartálové a panu Bartálovi za jimi naplánovaný program, který nám umožnil příjemně strávit poslední dny tohoto školního roku.

Kristyna Václavková, septima

 

skoly sporotovni kurz