Projektový den „Zdraví a my“

Dne 25. 6. 2019 proběhl na naší škole projektový den ve jménu zdraví. Naši žáci nejdříve ve třídách zpracovávali složitou otázku „Co je to zdraví?“ a dále vytvářeli pravidla zdravého životního stylu. V druhé polovině už pracovali podle vlastního zájmu na tématech jednotlivých civilizačních chorob. Úkolem bylo zpracovat plakát na různé civilizační choroby, ve kterém měli zmínit příznaky, léčbu a prevenci dané civilizační choroby.

Žáci si vedli velmi dobře, plnit úkoly je bavilo a navíc dostali sladkou odměnu v podobě nanuku.

Všem žákům i učitelům, kteří se podíleli, velmi děkuji.

Tereza Večeřová, GSS Mikulov

skola projektovyden