Spaní ve škole

A je to tady! Pro nás páťáky z Pavlovské nastal čas loučení. Naše paní učitelka Pavla Čechová nás překvapila poslední akcí, kterou zorganizovala ve středu 26. června. Všichni jsme se sešli natěšení na školním dvoře, kde jsme si rozložili svá stanoviště. A to doslova! S pomocí rodičů jsme postavili své stany, u táboráku jsme si opekli špekáčky a zazpívali krásné písničky, které paní učitelka odehrála na kytaru. Potom jsme se rozdělili do dvojic a vymýšleli jsme aktivity, které by bavily celou třídu. Následovala vycházka na Turold, kde na nás čekalo překvapení. Bylo to dobrodružství, protože se na město už snesla tma. A co bylo tím překvapením? Museli jsme najít paní učitelku, která nám pak za odměnu předala naše oblíbené „diamanty“ – máme je rádi už delší čas, hráli jsme si s nimi na škole v přírodě. Po návratu do školy jsme se připravili na nocleh – náš poslední na milované škole s naší milovanou paní učitelkou.                                          

Podobnou akcí se rozloučili se svojí paní učitelkou Dagmar Němcovou i páťáci z Valtické. Sešli se ve čtvrtek 13. června před koncertem našeho pěveckého sboru Ptáčata. Připravili si ve své třídě, kde spolu strávili parádních pět let, spacáky a věci na spaní a šli společně na koncert. Na večer si sami připravili pro ostatní spolužáky zajímavé hry a aktivity. Podívali se na film a pak už se uložili ke spánku. Škola večer má své kouzlo.

Moc oběma paním učitelkám za všechno děkujeme, nejen za předané vědomosti, ale i za spoustu krásných chvil společně strávených ve škole i mimo ni. Budeme vděčně vzpomínat. Doufáme, že i ony si na nás vzpomenou.

Nela Goišová V. A, ZŠ Mikulov, Valtická, budova Pavlovská

skola rozlucka01

 

skola rozlucka02