Branný den – Ty to zvládneš!

Při představě branného dne naskočí možná některým z nás retro představa dob minulých, kdy se běhalo v pláštěnkách a s plynovými maskami. To je ale opravdu minulost! Doba se v lecčems změnila, nicméně jsou tu hrozby jiné. Všichni se jistě shodneme, že bezpečí a zdraví našich dětí je pro společnost stále na prvním místě. To si uvědomují i pedagogové ze Základní školy Mikulov, Hraničářů, a proto zmiňovanou akci „Ty to zvládneš!“ na trase Mikulov–Klentnice 21. 6. uspořádali. Navázali jsme na loňskou akci s názvem „Mladí záchranáři“, která byla uspořádaná pouze pro žáky 1. stupně, a jak se ukázalo, po zkušenostech z loňska se letos stali vydatnou posilou svým starším spolužákům, neboť mnohdy zachránili cenné body pro tým. A jak vypadal náš branný den?

Žáci 2. stupně si několik dnů předem vylosovali číslo své skupiny, a tak v každé skupince byli zástupci 6.–9. třídy.

V pátek ráno se za velmi teplého počasí vyrazilo na akci. Část účastníků odjela ranním autobusem do Klentnice, aby se mohla vydat po předem vyznačené trase na jednotlivá stanoviště, kde bylo nutno se poučit, splnit zadané úkoly a získat tak co nejvyšší počet bodů.

Zbytek účastníků se vypravil opačným směrem z Mikulova do Klentnice, ale až poté, kdy se ve velké tělocvičně školy seznámil se sebeobranou, jejíž základy nabídlo Obvodní oddělení Mikulov – Policie ČR, jmenovitě nprap. Bc. Jaroslav Mátl, DiS., a npor. Petr Kulhavý. Demonstrovali, jak a co dělat, pokud na nás někdo fyzicky zaútočí. Na stanovišti první pomoci, umístěném v menší tělocvičně školy, se žáci učili resuscitovat člověka, kterého bychom my všichni mohli náhodně nalézt. Paní Mgr. Jaroslava Vargová žáky seznámila s kardiopulmonální resuscitací a přístrojem AED, který bude škole věnován.

Další dvě stanoviště Policie ČR a Úrazové nemocnice Brno byla umístěna na amfiteátru, tam si děti vyzkoušely pod vedením paní Mgr. Ilony Bravencové snímání přilby zraněného, ať již na lyžích, na kole nebo na skateboardu, stabilizovanou polohu, co dělat s člověkem, který je v bezvědomí. Ve spojení s dopravní výchovou prověřili cyklistické znalosti na silnicích příslušníci Policie ČR nprap. Stanislav Harašta a nprap. Iveta Balgová, DiS., z Dopravního inspektorátu Břeclav.

Poslední stanoviště až pod Sirotčím hrádkem měla na starosti paní Bc. Edita Krausová, díky níž si žáci zkusili ošetřit zlomeniny, nasadit fixační dlahy a správně uvázat trojcípý šátek.

Velký zájem vzbudila také dvě auta hasičského záchranného sboru, zaparkovaná pod Sirotčím hrádkem v Klentnici. Co k tomu říct? Profesionalita a hromada zvídavých školáků. Ti se ptali, jak se dozví, že se děje něco, co ohrožuje jejich život, a jak v takových situacích postupovat. Hasiči jim také vysvětlovali, jak volat na tísňovou linku, jak např. lokalizovat a popsat místo, kde se právě nacházíme, ať už to je uprostřed dálnice nebo v lese. Poděkování patří npor. Bc. Robertu Slanému, Karlu Pospíšilovi, Marku Benovi, Janu Brveníkovi a Janu Rajchnanovi.

Také další stanoviště s člověkem – panem Vítem Bravencem, který utržil nepěkné zranění na ruce, – děti zaujalo hlavně mistrovským napodobením obrovské krvácející rány, nicméně ošetření musely předvést.

Na stanovišti CHKO Pálava se všichni dozvěděli spoustu informací o naší lokalitě. O to se postaral RNDr. Jiří Matuška ze Správy CHKO Pálava.

Bylo úžasné sledovat, jak všichni tito profesionálové ze složek IZS – Policie ČR, Hasiči, Úrazová nemocnice Brno – měli vše připraveno. Bylo vidět, že měli s prací s dětmi velkou zkušenost, dokázali poutavě vyprávět a zodpovídat dětské dotazy, za což jim patří velký dík.

Náš branný den byl zajímavý, moderní a hlavně odpovídající potřebám a aktuálním hrozbám. Proto je třeba poděkovat hlavní organizátorce celé akce paní učitelce Mgr. Veronice Bravencové a samozřejmě všem zúčastněným, ať již jde o pedagogy nebo žáky 2. stupně.

R. Hégrová, ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E