Exkurze na Střední vinařské škole Valtice

V pátek 20. 9. se obě 9. třídy v doprovodu svých třídních učitelek a paní zástupkyně vydaly na exkurzi školy, která žije vínem, tedy Střední vinařské školy Valtice. Zde nás hned po našem příchodu přivítal pan zástupce Polášek s vedoucí praxe, paní Hřibovou. Sdělili nám, jak bude vypadat program celého dopoledne. Byli jsme rozděleni do dvou skupin – první se vydala na senzorické zkoušky do jedné z učeben, druhá na prohlídku celého hospodářství školy. A že bylo skutečně co vidět – pěstitelská pálenice, moštárna, malá farma, vinice, školní sklep i prodejna Rolnička. Při vycházce jsme prošli malebná zákoutí Valtic, kde právě probíhalo dýňobraní. Ochutnali jsme lahodné mošty, které škola vyrábí, vyslechli si více k postupu pálení a výrobě pálenek i likérů a samozřejmě vína. Celé příjemné dopoledne bylo zakončeno výborným obědem a předáním dárečku v podobě someliérské pomůcky. Exkurze se nám velmi líbila, věříme, že se na škole současným i budoucím studentům líbí, možná se k nim někteří z nás přidají.

žáci IX. AB, ZŠ Mikulov, Valtická 3

skoly exkurze