Adaptační kurzy

První zářijový týden otevírá nový školní rok. Pro žáky prvních ročníků je to čas adaptace na nové podmínky, seznamování se s novými spolužáky a učiteli, pravidly. Abychom jim přechod z jiné školy maximálně ulehčili, pořádá naše školní poradenské pracoviště adaptační kurzy. I letos se konaly v Kempu Pálava na Nových Mlýnech. V průběhu dvoudenního pobytu žáci prošli sérií aktivit podporujících stmelení kolektivu, seznámení se a tvorbu pravidel třídy. Počasí nám přálo, takže jsme většinu času mohli trávit venku. Ze zpětných vazeb účastníků vybíráme následující:

Strávili jsem příjemně čas v milém prostředí, poznali jsme spolužáky, poprali se s předsudky, navázali nová přátelství. Adapťák nám usnadnil přechod ze ZŠ na střední školu. (1.A a 1.HO)

Poznali jsme nové spolužáky, učitele. Bylo to fajn. (1.CS)

Účastnili jsme se různých aktivit pro stmelení třídního kolektivu. Přece jen jsme toho o sobě moc nevěděli. A to se právě na kurzu změnilo! Líbila se mi např. hra, kdy se nás část schovala a ostatní museli hledat. Pokud nás našli, bylo jejich úkolem říct naše jméno. A to nebylo na začátku vůbec jednoduché. Všechny to moc bavilo. Podívat se na nás přijel i pan ředitel, který nás tím mile překvapil. Jsem moc ráda, že škola pro nás takové akce pořádá, už teď se těším, co vše spolu ve třídě zažijeme. (Nela Goišová, prima)

skol adaptacni kurz