ATLETICKÝ DEN II. STUPNĚ ZŠ VALTICKÁ

Dne 30. 9. 2019 se na hřišti naší školy pořádaly atletické závody. Byly vyhlášeny čtyři disciplíny: běh na 60 m, běh na 1000 m, hod kriketovým míčkem a skok daleký.

V osm hodin se soutěžící žáci sešli u tělocvičny, kde se převlékli a byli rozděleni do skupin podle kategorií, ve kterých soutěžili. Dorazila také skupina čtrnácti atletů ze spřátelené školy v Poysdorfu, a tak jsme na zahajovacím nástupu byli v plném počtu.

Disciplíny běh na 60 metrů, hod kriketovým míčkem a skok daleký probíhaly současně a čtyři družstva podle kategorií mladší dívky (VI. a VII. třída), starší dívky (VIII. a IX. třída) a mladší chlapci (VI. a VII. třída) a starší chlapci (VIII. a IX. třída) se na nich střídala. Po dokončení těchto tří disciplín se zahájila poslední, a to běh na 1000 m. Po zpracování všech výsledků jsme nastoupili ke slavnostnímu vyhlášení výsledků. Bylo předáno osmačtyřicet diplomů a drobných cen.

Na závěr byli vyhlášeni ještě nejlepší atlet(ka) z každé kategorie.

Všechny výsledky jsou vyvěšeny na nástěnce u tělocvičny školy.

Počasí nám přálo, a tak vše proběhlo bez komplikací.

Děkujeme fondu SRPDŠ, že poskytl dotaci na ceny pro vítěze.

Sportu zdar!

Krista Halamičková

skola atletika01

skola atletika02