Výsledky z CERMATu 

            Základní škola Mikulov, Valtická 3, obdržela v září výsledky z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), ve kterých jsou zveřejněny výsledky tzv. jednotné přijímací zkoušky. 

Jednotnou přijímací zkoušku skládají žáci 9. ročníků základních škol, kteří se hlásí na střední školy do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou. Uchazeči o studium na střední školy s maturitou tuto zkoušku píší formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.

            Jsem ráda, že mohu konstatovat, že žáci naší školy, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku z 9. ročníku, v těchto testech dopadli velmi dobře. Umístili se výrazně nad celorepublikovým průměrem, ke zlepšení pak došlo zejména v matematice, kde se průměrné percentilní umístění zlepšilo o téměř 10 %, v českém jazyce naši žáci vycházejí standardně v celorepublikovém nadprůměru. Děkuji proto všem svým kolegyním a kolegům za jejich kvalitně odvedenou práci a našim žákům přeji mnoho úspěchů při přijímacím řízení na střední školy.

Jindřiška Kudrnová