Základní umělecká škola Mikulov slaví

 Základní umělecká škola Mikulov si v sobotu 23. listopadu připomene 70. výročí založení samotné hudební školy v Mikulově.

Vyvrcholením oslav bude Slavnostní koncert v Městském kině. Ten však nebude jediný.

Už ve 14 hodin proběhne v koncertním sále ZUŠ slavnostní zahájení oslav a prohlídka školy. Zároveň bude zahájena i výstava o historii a výročí školy. Program pak bude od 16 hodin pokračovat v Městském kině Slavnostním koncertem. „Na něm se představí sólisté, úspěšní absolventi školy, dnes již profesionální etablovaní hráči či studenti uměleckých škol. Zahraje také učitelský komorní orchestr školy,“ prozradil Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ Mikulov. Po koncertu bude následovat společenské setkání absolventů a přátel školy v 17.30 hodin v Kinoklubu. ZUŠ Mikulov chystá ke svému výročí vydat také almanach školy.

HISTORIE

Počátky českého hudebního školství v Mikulově spadají do období první republiky. Po výstavbě nové české školy na Valtické ulici v roce 1929 zde začala vyučovat hudbě učitelka Marie Kasalická a od 1. září 1930 Marie Nezmeškalová, absolventka varhanické školy v Brně, která byla velmi činnou osobou v českém kulturním a společenském životě Mikulova.

Zpočátku se ve škole učil zpěv a hra na klavír či housle, byl to kurz pro čtyřiadvacect žáků různorodého věkového složení. „Patřil k nim i pozdější významný jazzový hudebník a skladatel Karel Krautgartner,“ doplnil Jiří Vrbka.

V roce 1938 musela škola ukončit svou činnost a Marie Nezmeškalová odešla z Mikulova. Po skončení druhé světové války se však do města opět vrátila a otevřela zde hudební školu, která byla pobočkou hudební školy v Břeclavi.

V roce 1949 se škola osamostatnila a Marie Nezmeškalová se stala její první ředitelkou. Po ní se ve vedení školy vystřídali Antonín Seménka, Marie SedláčkováKarel Urbánek. Právě za jeho krátkého působení v letech 1953–1954 byla škola přestěhována do nově restaurované budovy na Náměstí 28, v níž má sídlo dodnes.

OSOBNOSTI – ŘEDITELÉ ŠKOLY

Nejvýraznější osobností v historii mikulovské hudební školy se stal její dlouholetý ředitel Josef Košulič, který působil ve funkci dlouhých dvacet let od roku 1954 až do své náhlé smrti v roce 1974. Podařilo se mu vybudovat kompletní čtyřoborovou školu – obor hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Škola se tak stala první „kompletní školou“ v Jihomoravském kraji.

V roce 1974 se stal ředitelem dosavadní Košuličův zástupce Antonín Seménka. V roce 1980 se novým ředitelem stal František Kameník, jeho zástupcem Igor Czajkowski. Kromě individuální výuky se pozornost vedení školy zaměřila na práci učitelů se školními soubory, majícími zde již svou tradici. Toto desetiletí bylo obdobím rozkvětu zejména dětské cimbálové muziky, kterou vedl Vítězslav Vyhoda. V roce 1982 byla navázána velmi úspěšná spolupráce s dětskými národopisnými soubory Palavánek a Palavěnka, která trvá doposud.

V roce 1990 byl ředitelem školy jmenován Karol Porubský. Roku 1997 získala škola právní subjektivitu, nesoucí změny v systému vedení školy a také změnu názvu – z lidové školy umění se stala Základní umělecká škola Mikulov.

Od roku 2000 do roku 2007 vedla školu ředitelka Hana Steskalová. V roce 2002 byl založen komorní orchestr učitelů „Collegium Magistrorum“ pod vedením Karla Bohůna.

Od prosince roku 2007 vede školu Jiří Vrbka a vnímá ji jako nedílnou součást mikulovského kulturního a společenského prostředí. „Vždy byla u všeho významného, co se ve městě dělo,“ říká a zároveň jí přeje: „Za těch sedmdesát let prošlo jejími branami a hlavně výukou několik generací dětí. Chodily sem děti a pak sem přišly jejich děti a dnes už sem chodí děti jejich dětí a já bych škole přál, aby tento trend pokračoval. A aby sem děti chodily rády, protože zde zažívají pěkné věci.“

 Jitka Sobotková, foto: archiv ZUŠ Mikulov

zus01

Vystoupení žáků ZUŠ Mikulov v synagoze v Nitře na akci Nitrianske hudobné dni 2016