Slavnostní otevření nových prostor na Pavlovské 

V sobotu 12. října proběhlo slavnostní otevření nových prostor v podkroví budovy ZŠ Mikulov, Valtická, na ulici Pavlovská 52.

Slavnostního otevření v 10 hodin se zúčastnili všichni pracovníci školy v čele s jejím ředitelem Rostislavem Souchopem. Pozvaní hosté byli z řad zřizovatele města Mikulov, včetně zastupitelů, vedení místních škol, členové školské rady a výboru SRPDŠ. Mezi pozvanými nechyběli zástupci firem, které nové prostory vybavily nábytkem a výpočetní technikou. Pásku společně přestřihli starosta města Rostislav Koštial a zástupkyně ředitele Hana Míčková. Ke slavnostnímu přípitku byly pozvány obě místostarostky Leona Alexová, Sylva Chludilová, ředitel školy Rostislav Souchop a bývalá ředitelka Ludmila Holubová.

Z úst pana starosty, pana ředitele i paní zástupkyně zazněla slova poděkování zřizovateli, zhotoviteli a všem, kteří se podíleli na realizaci přestavby s přáním, aby nové prostory dobře sloužily dětem i pedagogům. Přítomní si pak prohlédli obě nové odborné učebny – přírodovědnou a pro výuku cizích jazyků i informatiky, kabinety, nové moderní prostory pro školní družinu i pracovnu školní psycholožky a speciální pedagožky. Všechny prostory již od září děti nadšeně využívají. V přírodovědné učebně jsou umístěna i akvária s rybičkami a želvou. V obou učebnách byly na interaktivních tabulích přehrávány prezentace z přestavby půdy a z akcí pořádaných pro děti. Na všechny dotazy velmi ochotně odpovídali pracovníci školy. Na otázky týkající se průběhu vlastní stavby odpovídal Jiří Ilčík, který vykonával stavební dozor. Finanční záležitosti osvětlil Stanislav Mach, vedoucí Odboru rozvoje a živnostenského podnikání Městského úřadu v Mikulově. Na všechny pak čekalo malé občerstvení, které připravily naše paní kuchařky ve spolupráci s paními učitelkami.

Děkujeme všem rodičům za poskytnuté sponzorské dary. Těší nás velmi hojná účast a kladné ohlasy. Další možnost prohlédnout si budovu školy bude v březnu, kdy každoročně pořádáme den otevřených dveří. Již nyní se na Vás těšíme!

Hana Míčková

Slavnostní otevření 3