Sázení stromů 

Naši školu, GSS Mikulov, oslovily Správa CHKO Mikulov a Okrašlovací spolek, zda by se některé třídy nechtěly zapojit do akce „Výsadba hrušní na Kočičí skalce“. Souhlasili jsme.

Vše se odehrálo 24. a 25. října 2019. Týden před akcí nám byl celý projekt představen. Zaměstnanci CHKO nám vysvětlili, jak bude výsadba stromů probíhat a čemu tím vlastně pomůžeme.

Ve čtvrtek jsme se tedy - třídy 1. A, 1. HO a kvinta -  s nadšením vydaly směr Klentnice. Už za několik hodin jsme měli vykopaných 80 velkých jam pro sazenice stromků. Druhý den v mrazivém pátečním ránu nás přivítali organizátoři teplým čajem. Byla opravdu zima. Na programu jsme měli do vykopaných jam zasadit stromy, vyztužit je dřevěnými kůly a oplotit kmínky. Tento den se k nám přidalo mnoho  dobrovolníků, kteří nám velmi pomohli. Dokonce se na nás přijela podívat i Česká televize.

Doufáme, že jsme všechny stromy zasadili správně a že přes zimu neumrznou.

Šrámková L., Luknarová G., 1. A

 SAZENI STROMU