PROJEKT – OBRANA SE TÝKÁ VŠECH...

...aneb jak ochránit sebe, své blízké i majetek v případě vzniku mimořádné události nebo jiných bezpečnostních rizik

Tento Ministerstvem obrany dotovaný projekt se na naší škole ZŠ Mikulov, Valtická 3, uskutečnil 12. 11. 2019. Realizátorem projektu je Presafe z. s., která naší škole projekt nabídla. Projekt se týkal žáků osmých a devátých tříd, protože kromě přednášek bylo součástí vytvořit referát, poster nebo prezentaci na téma: Hrdina může být kdokoli, kdo je ve správný čas na správném místě a ví, co má dělat.

K nám do školy přijeli čtyři lektoři a ve čtyřech třídách se koordinovaně střídali. Žáci měli možnost vyslechnout přednášky na téma systém v armádě ČR a našich obranných složkách a také mnoho zajímavého o ochranných složkách – policii, záchranné službě apod. Přednáška také obsahovala informace, které se týkaly POKOSu – Přípravy Občanů K Obraně Státu. V tomto bloku se žáci nejvíce dozvěděli o Armádě ČR a možnosti, jak se stát vojákem z povolání. Také se žáci dozvěděli o tom, jak je v České republice bezpečno a kolik členů naše armáda má.

V druhé části prezentací lektoři žáky velmi motivovali a to především proto, aby se zamýšleli nad tím, co je to hrdinství, co znamená demokracie, obětování vlastního života a překonání strachu. Ve třídách se opakovaly nejčastěji referáty na téma: Cena Michala Velíška, Jan Palach, skupina parašutistů, kteří organizovali atentát na Heydricha, ale i zdravotní sestřičky, hasiči a policisté, kteří nastavují téměř denně svoje životy. Nejednou zaznělo o Miladě Horákové, která byla popravena během zinscenovaného procesu komunistického režimu.

Projekt se nám velmi líbil a možná se některým žákům díky tomu podaří v budoucnu zachránit život nebo alespoň pomoci někomu ze svých spoluobčanů.

Krista Halamičková