Listování na ZŠ Valtická 

V pondělí 4. listopadu se v osm hodin sešel celý druhý stupeň v tělocvičně na Valtické a netrpělivě očekával první slova z úst Lukáše Hejlíka a Petry Bučkové. Přijeli nám prolistovat knihu Aleny Ježkové Dračí polévka. V této knize se kromě problémů každého druhého dvanáctiletého kluka dotkli témat závažných, jako jsou hledání vlastní identity, neúplná rodina, rasová nenávist, menšiny.

Druhou vyučovací hodinu se tělocvična zaplnila k prasknutí dětmi prvního stupně z obou budov. Mladší žáci se bavili nad stránkami z knihy Ivy Procházkové Eliáš a babička z vajíčka.

Listovaní mělo stejně jako v loňském roce velký úspěch. Žákům se formou scénického čtení představily knihy, v loňském roce to byla „příručka pro dospívající“, letos dvě beletristické knihy (pro 1. i 2. stupeň). Děti se nejenom pobavily, ale také zatoužily knihy si přečíst. 

V. Hrůzová, ZŠ Valtická

foto Listování 2