Slavnosti slabikáře 

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se událo v prvních třídách ZŠ Hraničářů kouzlo, a to veliké. Naši prvňáčci se proměnili.

 Během Slavnosti slabikáře všichni úspěšně složili čtenářskou zkoušku a byli po zásluze pasováni na čtenáře. Ještě před samotnou zkouškou prvňáčci přítomným rodičům, babičkám, dědečkům a sourozencům zazpívali a zatancovali a byli odměněni zaslouženým bouřlivým potleskem.

Celé sváteční odpoledne s dětmi pečlivě nacvičily a připravily paní třídní učitelky Alena Ciklová a Vladimíra Ondrůjová s paní asistentkou Martinou Babicovou, za což jim patří velký dík. Pevně věříme, že následný zvýšený zájem o četbu a o knihy ze strany našich prvňáčků zvládne mikulovská knihovna bez větších potíží.

V. Ondrůjová

Slabikáře19