UKÁZKA PRÁCE S DĚTMI…

Během měsíce února proběhla postupně ve všech třídách ukázka činností, které nejstarší děti běžně dělají ve školce, tak aby se co nejlépe připravily k usednutí do lavic ve škole.

Rodiče tak mohli mrknout na to, jak se s dětmi dělá cvičení na uvolnění zápěstí, na grafomotoriku, na pár věcí z matematických představ. Předškoláci také předvedli nejen to, jak umí určovat první písmenka u slov a spočítat slabiky v různých slovech, ale také jak dokážou stříhat, skládat… prostě všechno, co má správný předškolák umět, než si na záda nasadí aktovku.

Rodiče si mohli prohlédnout složky, kam si „skoro školáci“ poctivě zakládají své splněné úkoly a sešitek s nálepkami, které ve školce dostávají za odměnu vždy, když dobře splní svůj úkol.

 Po prázdninách budou ve školce konzultace, kde se mohou rodiče informovat o výsledcích vzdělávání svých dětí. Máme s rodiči ještě dost času, abychom u předškoláčků společně doladili vše potřebné k nástupu do velkého světa, jejž jim v září otevře základní škola.

MŠ Habánská