Fair Trade setkání 

Ve dnech 2. a 3. února se v ekocentru Sluňákov v Horce nad Moravou konalo setkání pro řídící skupiny Fairtradových škol. Bylo zaměřeno na získání informací o fungování systému Fairtrade. Zúčastnili se ho i zástupci naší školy, konkrétně čtyři žákyně a dva pedagogové. S dalšími účastníky společně plánovali aktivity na podporu pěstitelů, ať už v rámci systému fairtrade, nebo v rámci regionů.

Naše škola, která se o titul Fairtradová škola uchází, v současné době splňuje čtyři z pěti kritérií pro získání tohoto označení. To poslední, co zbývá, je organizování akcí pro veřejnost. Proto bychom rádi zrealizovali akci Férová snídaně. Na její plánování jsme se na výše zmíněném setkání zaměřili. Zároveň ale již nyní menší aktivity probíhají.

Ve škole mají žáci možnost seznámit se s výrobou bot v koželužnách v rozvojových zemích, do výuky jsou zařazována i témata zaměřená na globální rozvojové vzdělávání.

Pro veřejnost jsou v této době připraveny expozice fotografií z předcházejících ročníků akce Výstavy na stromech, ve školní jídelně je zaměřena na pěstování banánů, ve školní kavárně na pěstování kakaa a kávy. Zde si mohou návštěvníci na fairtradové kávě i pochutnat.

Iva Šrámková

fare trade