GSS Mikulov v čase koronavirové epidemie

 „Zpráva o uzavření škol nás zastihla zcela nepřipravené. Poslední den výuky jsme se s našimi žáky rozloučili v dobré víře, že se opět za pár týdnů setkáme. Nikdo nemohl tušit, že se tyto „chřipkové prázdniny“ protáhnou do řádů měsíců. Učitelé stejně jako rodiče i žáci se učí v nové situaci orientovat a pokud možno vše profesionálně zvládat,“ vysvětluje ředitel Gymnázia a střední odborné školy Mikulov Mgr. Roman Pavlačka, Ph. D.

„Školy v České republice se uzavřely ve středu 11. 3. 2020. V podstatě ihned jsme začali připravovat formy vzdáleného vzdělávání. Komunikaci s žáky všech oborů běžně realizujeme prostřednictvím informačního systému školy (aplikace Bakaláři, Google mail a veřejně přístupná složka „Učební materiály“ na webu školy). O tento informační systém se opíráme i nyní.,“ doplnil ředitel.

Další možností komunikace, se kterou vedení školy nově pracuje, jsou videokonference. První úspěšnou videokonferencí se stala porada učitelů dne 17. 3. 2020, která měla 100% účast. Hned následující den jsme nastartovali online vzdělávání maturitních oborů dle speciálně připraveného rozvrhu. V praxi to vypadá tak, že žáci mají k dispozici jednu vyučovací hodinu týdně z každého předmětu dle vzdělávacího plánu, kterou realizujeme prostřednictvím Google aplikace Meet.

Na učebních oborech učitelé aktivně komunikují s žáky prostřednictvím již v minulosti vyzkoušených nástrojů a aplikací, jako je například Facebook, Whatsapp apod. Naše žáky vybavujeme i praktickými dovednostmi, jak uvádí paní učitelka Iva Šrámková: „Například v online technologii šití si všichni žáci nastříhali a ušili roušku a do druhého dne ji dokončili s použitím dvou druhů stehů. Kromě vzdělávání je zde ideální možnost pro sdělení radostí či starostí nebo si jen tak ‚pokecat‘. Každodenní neformální kontakt s učiteli a spolužáky, to je to, co žákům zřejmě chybí.“

Díky videokonferencím vznikl prostor pro konzultace, vysvětlení nového učiva, zpřesnění zadaných úkolů a především k diskuzi o současné situaci. Plánování výuky probíhá podobně jako ve škole, jen učitelé mají k dispozici jiné nástroje. Ze školního vzdělávacího programu vybíráme základní učivo. Pro zajištění efektivity vzdělávání je důležité zdůraznit, že každý žák nese svou odpovědnost za výsledek. Učitel nemůže vše kontrolovat, jeho práce je založena na důvěře. Žáci věnují přípravě mnohem více času.

Práce mladších dětí na víceletém gymnáziu se neobejde bez spolupráce a pomoci rodičů. Snažíme se, aby naši žáci nebyli přehlceni přemírou odkazů na učivo a úkoly. Učitelé upřednostňují formativní a motivující hodnocení žáků a vymýšlí efektivní způsoby předávání informací. Nová situace ve vzdělávání s sebou nese některé problémy, které řešíme na základě připomínek učitelů, rodičů i žáků.

Chápeme, že v této době je třeba pečlivě zvážit množství učiva a více podporovat rozvoj kompetencí, schopností a hodnot důležitých pro život. Naše rodiny se mohou ocitnout ve složité životní situaci. Soudržnost, podpora a pomoc potřebným jsou těmi hodnotami, které můžeme právě teď naší mladé generaci předávat.

Oslovili jsme některé žáky, aby se s námi podělili o první dojmy z nového způsobu výuky.

Žáci kvarty mimo jiné oceňují možnost dovysvětlení učiva, mohou své spolužáky vidět i slyšet jako v běžné výuce, takže jim nechybí sociální kontakt. Přiznávají, že občas jsou přehlcení úkoly a upřednostnili by větší zaměření na naukové předměty – například výtvarná výchova by se online vyučovat nemusela.

Z oboru pečovatelské služby nám Veronika sdělila: „Pro mne je to moc důležité, vidím se se třídou a paní učitelkou.“ Na tom se s ní shodují i ostatní. Václav k tomu dodává, že je to i zábavné a Martina: „Probíráme nové učivo, a pokud si s něčím nevíme rady, paní učitelka nám hned pomůže.“

Třetí ročník se tak v klidu může připravovat na závěrečné zkoušky. Žákyně 3. ročníku Hotelnictví, Klára Bezděková, dodává: „Podle mě je to docela fajn. Doma se sice trochu nudím, ale hlídám mladší sestru. Je super, když učitelé pomocí videokonferencí mohou vysvětlit učivo a pokračovat ve výuce. Je fakt, že někteří ještě hledají efektivní cestu. Díky online spojení neztrácíme lidský kontakt s učiteli i spolužáky.“

„Po týdenním provozu jsme si vyžádali zpětnou vazbu od rodičů, žáků i učitelů a zavádíme pravidelné konzultační online hodiny přes link zveřejněný na webových stránkách školy. Jeho využití plánujeme i do budoucna jako další alternativu k třídním nebo osobním schůzkám,“ dodává ředitel Pavlačka.

Kolektiv autorů GSS Mikulov pod vedením Beaty Kynclové