Mikulovské školy a školky v nelehké době

Prožíváme čas velkých změn, které se kvůli koronavirové epidemii a s ní spojenými opatřeními dějí.

V dubnovém vydání Zpravodaje jste se mohli dočíst o tom, jak situaci zvládají v mateřských a základních školách a na GSS Mikulov. Dnes vám přinášíme rozhovor s ředitelem Základní umělecké školy Mikulov Jiřím Vrbkou.

Jak tuto nestandardní situaci zvládáte na vaší škole a jak komunikujete se svými žáky? „Současná situace představuje pro nás něco zcela neznámého a stejně jako ostatní školy jsme se jí ze dne na den museli přizpůsobit. Snažíme se zůstávat v kontaktu se žáky i jejich rodiči, a jakkoliv bychom si to dříve nedokázali vůbec představit, i my učíme distančně za využití mobilních telefonů, posílání videonahrávek a komunikace třeba po síti WhatsApp a podobně, a to jak v hudebním, tak i ve výtvarném, a dokonce i v tanečním oboru.

S velkou většinou žáků se to daří – často především díky jejich rodičům, kteří dobře vnímají obtížnost situace, snaží se spolupracovat s našimi učiteli a své děti v domácí přípravě podporovat; natáčejí jejich výkony, aktivně se účastní konzultací a všechny nás v naší snaze podporují.“

Nové a vyšší nároky jsou kladeny i na vaše učitele, jak tuto situaci zvládají?
„Tento nouzový výukový systém je náročný nejen pro žáky a jejich rodiče, ale i pro naše vyučující. A já jsem velmi rád, že prakticky všichni nalezli způsob, jak se svými žáky komunikovat a na dálku udržovat a rozvíjet jejich dovednosti. Dnes po více než šestitýdenní zkušenosti dokonce mohu říci, že některým z kolegů se podařilo objevit i nečekané bonusy této zdánlivě absurdní situace výuky na dálku. Jsou to například případy, kdy žáci se při pořizování pracovních nahrávek sami vidí a slyší a mají často snahu nahrávku opakovat, aby odstranili chyby, kterých by si jinak většinou ani nepovšimli.“  

Vzpomínáte si, jak probíhal „poslední den“ ve škole?
„Na poslední den, kterým byl 10. březen, si vzpomínám velmi živě, protože předcházel termínu konání okresního kola soutěže ve hře na smyčcové nástroje, které se mělo konat právě na naší škole.

Pamatuji si, že ze všech stran přicházely zprávy o horšící se situaci, stoupala nervozita. Stáli jsme před těžkým rozhodnutím, zda soutěžní kolo uskutečnit, nebo je zrušit. Na jedné straně byli žáci, kteří dlouho a pečlivě připravovali se svými učiteli soutěžní programy, na druhé straně neznámé riziko, o němž nám nikdo nebyl schopen něco relevantního říci. Jen z naší školy se chystalo soutěžit patnáct dětí, jejichž výkony ve školním kole slibovaly, že mohou uspět nejen v okrese, ale někteří i na krajské úrovni. Nakonec jsme o zrušení soutěžního kola rozhodli až v šest hodin večer, a jak se posléze ukázalo, udělali jsme dobře.

Nějaký čas ještě nebylo jasné, jak to se soutěžemi ZUŠ v letošním roce dopadne, zda budou pokračovat v jiném termínu, ale nakonec byly rozhodnutím ministerstva školství zcela zrušeny.“

Jak se třeba i vaši učitelé zapojují do charitativních nejenom hudebních činností?
„Pokud vím, některé kolegyně oprášily své šicí stroje a zapojily se do výroby ochranných roušek a několik kolegů se svými hudebními přáteli nahrává z domova různá hudební poselství, která posílají svým posluchačům prostřednictvím sociálních sítí.“

Kdy a jakým způsobem začne probíhat výuka v ZUŠ Mikulov?
„Pokud se nic zásadního nestane, měla by individuální výuka začít v pondělí 11. května. To znamená, že zatím může být obnovena pouze výuka hry na nástroje a výuka sólového zpěvu. Zatím sice úplně přesně nevíme, co všechno budeme muset zabezpečit, abychom mohli školu otevřít, ani nakolik bude budova přístupná třeba pro rodiče, kteří často do výuky provázejí zejména mladší žáky, ale věřím, že všechny potřebné pokyny a informace obdržíme včas.“

Jak vidíte fungování vaší školy do budoucnosti?
„Očekávám, že se nám podaří uzavřít tento školní rok a poté řádně, a jak doufám již za standardních podmínek, zahájíme nový školní rok 2020–2021. Budeme se těšit na návrat k normálnímu učení i k veřejným vystoupením, ke společné tvorbě ve výtvarném oboru, pro který jsme během nucené přestávky nachystali krásné nové prostory, i na nácviky v tanečním oddělení.

A už teď se těšíme na nové žáky, pro něž jsme připravili zápis na středu 11. 6. od 15 do 17 hod., ke kterému všechny, kdo mají zájem učit se na naší škole hrát, zpívat, tančit či malovat, srdečně zveme!

Dovolte mi na závěr poděkovat jak všem žákům a rodičům, kteří nám pomáhají všechny těžkosti nelehkého období překonávat, tak kolegyním a kolegům za schopnost i v této situaci objevovat nové zkušenosti, které nás v budoucnu mohou obohatit. A všem spoluobčanům bych rád popřál pevné zdraví a víru, že se všechno zase v dobré obrátí.“

Jitka Sobotková

ZUS