Luisa Gala postupuje do finále matematické soutěže

Matematická soutěž Pangea přináší žákům různorodé matematické úkoly, jejichž řešení je vybízí k pečlivé práci a k podávání co nejlepších osobních výkonů. Podporuje žáky základních škol, kteří se prostřednictvím soutěže seznamují i s neobvyklými úlohami v oblasti matematiky.

V únoru pořádal Meridian, matematický spolek PANGEA, soutěž, které se zúčastnilo 21 žáků ze 4. B třídy a 35 žáků 5. tříd ZŠ Hraničářů, Mikulov. Nelze se nepochlubit výsledky žákyně 5. ročníku Luisy Gala, která získala 1. místo z 35 účastníků školního kola, 8. místo z 1 492 účastníků v kraji a 37. místo z 10 645 účastníků v ČR.

Luisa postupuje do finálového kola, které se bude konat v Praze, pravděpodobně dne 19. 6. 2020. Všem zúčastněným žákům gratulujeme a Luise všichni přejeme úspěch ve finálovém kole.

Marie Chmelinová, třídní učitelka