Přípravný ročník na Základní škole Mikulov, Valtická

Ve školním roce 2020/2021 otvírá naše škola Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace, přípravný ročník. Ten je určen pro děti s odkladem školní docházky a pro děti pětileté. Rok strávený v přípravném ročníku pomůže dětem dozrát a posílit jejich slabá místa bez toho, aby byly stresovány nebo se cítily být neúspěšné v porovnání s ostatními spolužáky. Hlavním cílem je předcházet případným neúspěšným začátkům ve škole, protože neúspěchy hned na počátku vzdělávání nepříznivě ovlivňují další průběh vzdělávání žáka.

Třída je v budově základní školy. Děti využívají školní jídelnu, tělocvičnu i školní družinu.

Docházka je zdarma, hradí se pouze stravné v jídelně, případně poplatek za družinu pokud do ní dítě dochází.

Výhodou je malý počet dětí (10–15dětí). Pozvolné zvyšování nároků, zpočátku více her a postupné začleňování úkolů se zvyšující se obtížností.

Motivace dětí ke školní práci bez stresů ze špatných známek a neúspěchů.

Pokud máte zájem o bližší informace nebo máte zájem dítě do přípravné třídy přihlásit, neváhejte nám zavolat na tel. číslo 774 448 102. Rádi Vám také zodpovíme všechny Vaše případné dotazy.

Hana Míčková