Zeměpisná olympiáda – krajské kolo online

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty druhého stupně základních škol a škol středních. Mohou se do ní zapojit prostřednictvím školního kola. Je určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění kolem sebe, doma i ve světě. Probíhá ve čtyřech národních kolech, na která navazují dvě mezinárodní soutěže. Účastníci jsou rozděleni do 4 věkových kategorií:

kategorie A – žáci 6. ročníků ZŠ (a primy na gymnáziu)

kategorie B – žáci 7. ročníků ZŠ (a sekundy na gymnáziu)

kategorie C – žáci 8. a 9. ročníků ZŠ (a tercie a kvarty na gymnáziu)

kategorie D – žáci středních škol.

Na konci února, kdy zatím vše probíhalo tradičně stejně, se konalo v Břeclavi okresní kolo Zeměpisné olympiády. Naše škola do něj, jako každoročně, poslala své zástupce, letos Šimona Brenkuse v kategorii A, Tomáše Krista v kategorii B, Jana Souchopa v kategorii C a Libora Čecha v kategorii D. Všichni studenti ve svých kategoriích obsadili vysoké příčky. Celkové umístění v okresním kole bylo následující: Šimon Brenkus 5. místo, Tomáš Krist 1. místo, Jan Souchop také 1. místo a Libor Čech 3. místo. Podle výsledků bylo jasné, kdo v krajském kole bude naši školu reprezentovat. To ovšem vzhledem k pandemii koronaviru COVID-19 probíhalo úplně jinak. Konalo se online 27. 4. 2020. Naši zástupci, mimochodem stejní jako loni, Tomáš Krist a Jan Souchop, vítězové svých kategorií v okresním kole, se s touto výzvou poprali velmi statečně. Tomáš Krist se umístil na 4. místě a na 3. místo mu chybělo jen půl bodu, Jan Souchop skončil na krásném 6. místě. K těmto výsledkům srdečně gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

GSS Mikulov