Zápis do ZUŠ Mikulov

Základní umělecká škola zve zájemce o studium ve školním roce 2020/2021 k zápisu do všech vyučovaných oborů (hudební, taneční a výtvarný včetně grafického designu a digitální fotografie). Zápis se uskuteční ve středu 10. 6. v době od 13 do 17 hodin. Tímto se také omlouváme za chybně uveřejněný termín v minulém čísle Zpravodaje.

Zájemci o studium hudebního oboru při zápisu absolvují též zkoušku studijních předpokladů, při níž prokáží smysl pro rytmus a intonaci. Součástí zkoušky je také zpěv předem připravené lidové písně.

Ke studiu na ZUŠ mohou být přijímáni žáci, kteří k 1. 9. 2020 dosáhnou věku minimálně pěti let.

Podrobné informace lze získat na telefonním čísle 519 510 764, na webových stránkách www.zus-mikulov.cz nebo přímo v kanceláři školy (Náměstí 28, II. patro).

Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ Mikulov

logo ZUŠ