Úspěchy našich recitátorů

Krátce před uzavřením škol kvůli koronavirové pandemii se zástupci naší školy, výherci školního kola, zúčastnili dvou okresních kol recitačních soutěží (Dětská scéna pro žáky základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií a Wolkrův Prostějov pro středoškoláky). Na soutěž se velmi pečlivě připravovali a povedlo se – obsadili nejvyšší příčky.

V Břeclavi porotu Dětské scény oslnil svým přirozeným projevem žák primy Michael Staško. Jelikož se porota nemohla mezi výbornými recitátory rozhodnout, druhé místo a postup do krajského kola si musel vybojovat přednesem druhého připraveného textu.

Pořádání okresního kola Wolkrova Prostějova se letos ujalo kloboucké gymnázium. Předsedkyně poroty Alena Antalová, herečka Městského divadla v Brně, ocenila všechny zúčastněné za to, že i v dnešní hektické době si najdou čas na poezii, přednes a mluvené slovo. Sváteční dopoledne jsme si užili a domů jsme odjížděli s pohárem za 1. místo v 2. kategorii. Zaslouženě si jej odvážela žákyně 4. A Kateřina Dostálová. Katce držíme palce v krajském kole v Brně a oceňujeme, že i v předmaturitním hektickém čase reprezentuje naši školu v této soutěži.

Beata Kynclová

20200304 112831