A hudba přesto zněla (ZUŠ Mikulov)

Ačkoliv letošní školní rok proběhl nečekaně a zcela nezvykle, výsledky práce žáků ZUŠ Mikulov ukázaly, že domácí výuka může mít i své pozitivní stránky. Lekce v hudebním, výtvarném i tanečním oboru vedené on-line bez osobního kontaktu, video hovory, natáčení hudebních záznamů a následná zpětná vazba vyučujících, to vše přineslo pedagogům, dětem i jejich rodičům novou zkušenost, která spolu s vybočením z obvykle hektického způsobu života připravila žákům prostor k vlastnímu sebevyjádření a následné sebereflexi.

Výsledky výše popsané přípravy žáci v druhé půli června představili na koncertních pódiích. Hygienická opatření sice zakazovala vstup rodičů do prostor školy, takže nebylo možné vystupovat v koncertním sále ZUŠ, avšak nebránila uskutečnění řady koncertů v prostorách mimo školní budovu, které tak navíc získaly nečekaný punc originality. Příjemnou letní atmosférou dýchal koncert žáků v oranžerii zámecké zahrady, v jahodovo-zmrzlinové hody s prohlídkou výtvarného umění se zase proměnil klavírní koncert konaný v Galerii Závodný. Houslisté z valtické pobočky ZUŠ hráli v prostoru Zahrada café Valtice a v Kulturním domě v Bavorech se uskutečnil koncert klarinetistů a flétnistů s báječnou rodinnou atmosférou. Další učitelé připravili svým žákům alespoň interní třídní přehrávku bez rodičovské účasti v sále školy. 

Nečekané rušení akcí v jarních měsících se nepříznivě dotklo i dětí, připravujících se na letošní soutěže ZUŠ ve hře na klavír a na kytaru, ve hře na smyčcové nástroje i na soutěžní přehlídku výtvarného oboru. Na základě rozhodnutí Ústřední umělecké rady ZUŠ však budou letošní soutěže opakovány a žáci mohou o své štěstí usilovat znovu na jaře příštího roku.

Vyvrcholením celého školního roku byl koncert absolventů, kteří se i za ztížených podmínek připravili na závěrečné vystoupení v Galerii Závodný. Jejím majitelům bychom rádi srdečně poděkovali za vstřícné přichýlení ZUŠ v současné obtížné situaci a také za pomoc s organizací koncertu. Všem letošním absolventům gratulujeme k ukončení studia I. i II. stupně na naší ZUŠ a přejeme jim, aby je láska k hudbě a umění provázela na každém jejich kroku!

V příštím školním roce se těšíme na žáky, kteří i přes vynucené volno budou pokračovat v dalším studiu, i na všechny nově příchozí děti. Zde si dovolujeme upozornit, že v tanečním a výtvarném oboru evidujeme ještě několik volných míst. V případě, že by některé dítě projevilo o studium těchto oborů zájem, prosíme rodiče o vyplnění a odeslání přihlášky (on-line formulář na www.zus-mikulov.cz).

Krásné léto všem čtenářům Zpravodaje přeje kolektiv pedagogů ZUŠ Mikulov.

skoly zus