Spolupráce vinařských škol

Ve školním roce 2019/2020 byla Střední vinařská škola Valtice úspěšná se žádostí o finanční podporu v rámci Programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika – Spolupráce vinařských škol.

Hlavním cílem tohoto projektu bylo prohloubení a upevnění spolupráce Střední vinařské školy Valtice a Vyšší spolkové školy a spolkového úřadu pro vinařství a ovocnářství – Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein und Obstbau Klosterneuburg. 

V projektu byla realizována výměna zkušeností v oblasti pěstování révy vinné a způsobu řezu v odlišných podmínkách a odborné praxe.

První uskutečněnou aktivitou bylo vzájemné setkání pedagogů obou škol spojené s výměnou zkušeností a postupů při výuce odborných předmětů na vinařských školách, které proběhlo v Klosterneuburgu.

Následující společnou aktivitou byl odborný seminář na téma Sucho v krajině a jeho dopady na pěstování révy vinné, kdy v prostorách Střední vinařské školy Valtice vystoupili s přednáškami k dané problematice odborníci z České republiky a Rakouska.

Dalším cílem projektu bylo navázání spolupráce v odborném vzdělávání s jinými zemědělskými školami v České republice. Tato vize se naplnila realizací Mezinárodní soutěže studentů odborných škol v řezu révy vinné, kde si studenti poměřili své odborné znalosti a dovednosti.

Spolupráce mezi školami však uzavřením tohoto projektu nekončí.

Během vzájemného setkávání se domluvily výměnné pobyty studentů obou škol a zároveň byla zrealizována myšlenka výroby společného vína. Už ze samotného jména tohoto produktu vyplývá, jak velmi úspěšný byl tento projekt. Víno nese název Partnership.

Je nanejvýš patrné, že vzájemné propojení škol bude pokračovat i v příštích letech.

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Ludmila Marcinčáková, Střední vinařská škola Valtice

vinarskeskoly