Projektový den na SVŠ Valtice

Dne 23. 9. jsme my žáci 8. tříd jeli na projektový den do Střední vinařské školy ve Valticích. Přišli jsme do učebny, kde byl pro každého nachystaný pracovní list. Během hodiny jsme se dozvěděli spoustu informací o vinné révě a výrobě vína a vínu samotném.

Po teorii jsme dostali nůžky a šli jsme do školních vinic sbírat hrozny, ze kterých jsme si potom ve školní moštárně vylisovali mošt a ten si odnesli domů. Obědvali jsme bramboráčky s masem ve školní jídelně. Po obědě jsme se vydali přes celé Valtice na vlak a jeli jsme zpět do Mikulova. Exkurze se nám líbila a některé velmi zaujala Střední vinařská škola Valtice.

Adéla Hrdlíková za VIII. AB