Soutěže netradičně

Začátkem listopadu se žáci GSS Mikulov zúčastnili hned několika soutěží. Nejdříve se popasovali s úkoly v Matematickém a Přírodovědném klokanovi. Zadání jsme letos museli převést do online prostředí.

Kdo se nakonec postavil na pomyslné stupně vítězů?

Matematický klokan:

Kategorie Benjamín (uvádíme kompletní umístění, tito žáci dosáhli nadprůměrných výsledků):

1. místo – Mikuláš Novotný (3.0),

2. místo – Vojtěch Jedlička (3.0),

3. místo – Tereza Federselová (3.0).

 

Kategorie Kadet:

1. místo – Viktor Šedivý (5.0)

 

Kategorie Junior:

1. místo – Adam Krška (7.0)

 

Přírodovědný klokan:

Kategorie Kadet:

1. místo – Kateřina Pálková (3.0)

Kategorie Junior:

1. místo – Hana Janoušková (1. A)

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem za skvělou reprezentaci školy.

 

Naši žáci se každoročně účastní Matematické soutěže MaSo. Je to týmová soutěž pro žáky 6.–9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

V letošním školním roce i tato soutěž probíhala online. Přes počáteční technické nedostatky na straně pořadatelů se všechny naše týmy „prorefreshovaly“ až k vítěznému konci.

V rámci republiky soutěžilo téměř 400 tříčlenných týmů.

Nejlépe dopadl tým Gymik 1 ve složení J. Souchop, R. Staffa a A. Čížek ze třídy 4.0, a to na 39. místě a dále tým Gymik 3.0 ve složení M. Famfrla, T. Krist, M. Novotný ze třídy 3.0 na 53. místě.

Gratulujeme a děkujeme všem zapojeným týmům za skvělou reprezentaci školy.

Radka Baková