Festival MyFest

Na závěr školního roku se v pondělí 28. června konal již tradiční festival MyFest. Letošní přípravy nebyly vzhledem ke všem okolnostem uplynulých měsíců vůbec jednoduché, ale organizační tým pod vedením Studentské rady a její předsedkyně Mariky Hanuškové se všeho zhostil skvěle. „Letošní rok byl opravdu náročný a na společně strávené akce chudý. Bylo nám to líto, a tak jsme se rozhodli, že MyFest, byť v komornější verzi, uspořádáme. Je to totiž fajn příležitost pro stmelení kolektivu a navíc máme pro uspořádání akce plnou podporu vedení školy,“ říká Marika Hanušková. Po celé dopoledne měli žáci připraveny zábavné a sportovní aktivity, hráli florbal a badminton nebo deskové hry, tančili, sledovali filmy, vyráběli šperky z plastových lahví či soutěžili v online aktivitách nebo se zapojili v ateliéru tvůrčího psaní a divadla. Krátce po dvanácté hodině pak proběhlo vyhodnocení sportovních soutěží a také byli oceněni úspěšní žáci za výbornou reprezentaci školy v oborových soutěžích.

Jitka Sobotková