Město Mikulov vydá nástěnný kalendář vytvořený z dětských prací

V úterý 7. 6. 2022 proběhla výtvarná soutěž dětí z mikulovských mateřských a základních škol prvního stupně. Téma soutěže bylo „Co mám rád v Mikulově.“ Následně byla v pátek 17. 6. 2022 uspořádána týdenní výstava těchto dětských prací. „Byli jsme opravdu překvapeni, jak se výtvarné práce všem dětem povedly. Původně jsme plánovali pouze vybrat třináct prací pro nástěnný kalendář na rok 2023. Nakonec to byl velmi obtížný úkol, děti jsou opravdu talentované. Proto jsme ještě uspořádali týdenní výstavu před městským kinem v Mikulově, tak, aby si práce dětí mohli prohlédnout všichni,“ uvedla místostarostka Sylva Chludilová, organizátorka soutěže i výstavy. Na slavnostním zahájení v ýstav y v pátek 17. 6. 2022 bylo vybraných třináct výtvarných prací oceněno. Z nich pak bude zpracován nástěnný kalendář města Mikulova na rok 2023. Práce všech dětí jsme umístili také na webové stránky města do fotogalerie zde: www.mikulov.cz/turista/fotogalerie, kde si je můžete prohlédnout.

Kateřina Korandová, ORŽP