Branně-sportovní den

Dne 3.6. se na ZŠ Mikulov, Valtická 3 uskutečnil branný den. Po zvonění na první hodinu spustil cvičný poplach. 2. stupeň se evakuoval na školní dvůr a 1. stupeň pře školu dle platných protipožárních směrnic. Následně už probíhal samotný program. Po celém areálu školy bylo rozmístěno 5 různých stanovišť, od hasičů, policistů, zdatnosti a BESIPU po vojenskou záchranku, která k nám přijela ze základny ve Vyškově. Další ze stanovišť bylo ještě na druhém paloučku, kde žáci projevili svoje znalosti z první pomoci. Pro vybrané třídy si ještě vojáci české armády připravili besedu. První prezentace byla od kapitána Kamenského, který nás seznámil s podobou dnešní armády ČR a dokázal nám její důležitost pro Českou republiku.

Druhá prezentace byla od pana rotného Brázdy, který nás seznámil s misí v Afghánistánu. Na stanovišti s vojenskou sanitkou jsme mohli vidět zbraně a výbavu sanitky. Na stanovišti u policie jsme si vyzkoušeli různé hmaty a chvaty, ukázali nám několik policejních pomůcek a vysvětlili, co jak funguje a k čemu slouží. Na BESIPu jsme si zopakovali dopravní značky a chování v rámci silničního provozu. U hasičů jsme mohli vidět hasičská auta a jejich výbavu, která nás velmi zaujala. Na zdatnosti jsme soutěžili o nejlepší výkony, které byly poté odměněny sladkou dobrotou. Celý den si celá škola náramně užila! Moc děkujeme všem bezpečnostním složkám, které se na branném dni podílely.


Anna Valešová (8.A), Sára Julie Šílová (9.A)
a Mgr. Krista Halamičková