Úspěch v matematické olympiádě

Každý rok se najdou nadšení páťáci ze Základní školy Mikulov, Valtická 3, kteří zkoušejí počítat netradiční příklady v rámci školního kola matematické olympiády kategorie Z5. Jen nadšení
ale nestačí. Je potřeba vypočítat celkem 6 příkladů. Nejméně u čtyř musí mít nejen správný výsledek, ale i srozumitelně popsaný postup, kterým k výsledku přišli. Z 12 odvážlivců bylo nakonec 5 úspěšných řešitelů. Nejlepšího umístění dosáhli Eliška Jánská a Robert Číž, oba z V.A. 25. ledna jeli naši školu reprezentovat do okresního kola, které se letos konalo v prostorách Gymnázia a Jazykové školy Břeclav, kde se umístili na krásném 3. místě. V konkurenci 18 žáků celého okresu je to skvělé umístění. Moc jim blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Pavla Čechová