Zápis do 1. tříd na ZŠ Valtická

Zápis do 1. tříd a přípravného ročníku na ZŠ Valtická

Pomalu se již blíží termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024. Ten byl stanoven na všech mikulovských školách na úterý 25. dubna od 14:00 do 18:00 hodin. Děti se svými rodiči stráví ve škole příjemnou půlhodinku a těšit se mohou také na překvapení.   Od 1. dubna budou moci zákonní zástupci přihlásit své děti k zápisu pomocí elektronické přihlášky a vyplnit on-line žádost o přijetí, případně žádost o odklad a zařazení dítěte do přípravné třídy, kterou plánujeme v příštím školním roce opět otevřít.

Přípravná třída je určena pro děti s odkladem školní docházky a pro děti pětileté. Rok strávený v přípravném ročníku pomůže dětem dozrát a posílit svá slabá místa bez toho, aby byly stresovány nebo se cítily být neúspěšné v porovnání s ostatními spolužáky. Hlavním cílem je předcházet případným neúspěšným začátkům ve škole, protože neúspěchy hned na počátku vzdělávání nepříznivě ovlivňují další průběh vzdělávání žáka. Třída je v budově základní školy. Děti využívají školní jídelnu, tělocvičnu i školní družinu. Docházka je zdarma, hradí se pouze stravné v jídelně, případně poplatek za družinu, pokud do ní dítě dochází. Výhodou je malý počet dětí (10-15dětí). Pozvolné zvyšování nároků, zpočátku více hry a postupné začleňování úkolů se zvyšující se obtížností. Motivace dětí ke školní práci bez stresů ze špatných známek a neúspěchů. Bližší informace k zápisu najdete na webových stránkách naší školy.

Pokud máte zájem o bližší informace nebo máte zájem dítě do přípravné třídy přihlásit, neváhejte nám zavolat na tel. číslo 774 448 102. Rádi vám zodpovíme všechny vaše případné dotazy.

Hana Míčková