Zastupitelé schválili úlevu na odpadech pro seniory nad 70 let a pro malé děti

Mikulovští zastupitelé se ve středu 9. prosince sešli na svém posledním letošním zasedání. Na pořadu jednání bylo mimo jiné schválení nové obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad a s tím spojené úlevy.

Vyhláška vstupuje v platnost od 1. ledna 2016. Roční sazba za odpad bude 600 korun, úleva ve výši 300 korun bude poskytnuta občanům, kteří k 1. 1. příslušného roku, za který se poplatek platí, dosáhli věku 70 a více let anebo nedosáhli věku dvou let.

„Pokud jsou lidé zapojeni i do systému inteligentního nakládání s odpadem mohou se protřídit a ušetřit na poplatcích ještě víc. Do ISNO se může zapojit každý bez rozdílu věku. Poctivým tříděním odpadu mohou lidé ušetřit až 420 korun," dodal starosta města Rostislav Koštial.

Samotné schvalování vyhlášky však nebylo jednoznačné, protože původní návrh předložený vedením radnice počítal pouze se slevou pro seniory. Zastupitelé však většinově podpořili protinávrh zastupitele Vojtěcha Jedličky (KSČM), aby se úleva poskytla i dětem do dvou let. Pro navrhovanou slevu se vyjádřilo třináct přítomných zastupitelů, pět bylo proti návrhu a tři se zdrželi.

Další novinkou je také osvobození od poplatků ze zákona 266/2015 Sb. o místních poplatcích, podle kterého od 1. 1. 2016 neplatí poplatky za popelnice osoby umístněné v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory – v Mikulově v G-centru – a v domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, což jsou nově vzniklé byty organizace Srdce v domě z Klentnice.

js

 odpady