Radosti i strasti starosty města

V závěru roku jsme položili starostovi města Rostislavu Koštialovi dvě otázky týkající se letošního roku.

Z čeho máte radost, co se letos v Mikulově podařilo?

„Největší radost mám z ukončení letitého procesu opravy křížové cesty včetně kaple svatého Šebestiána a kampanily, který jsme završili letos v létě. Určitě mám radost také z vývoje Getsemanské zahrady a podařilo se nám vybudovat obslužnou komunikaci v kaštanové aleji z Mikulova, což je významný bezpečnostní posun.

Radost mám také z toho, že jsme zahájili sofistikovaný proces revitalizace zeleně ve městě, který nekončí výsadbami, ale naopak jimi začal. Nyní uzavíráme smlouvu s renomovaným ateliérem zahradnické firmy Krejčiříkovi z Valtic, který se podílel na obnově zahrad vily Tugendhat či palácových zahrad pod Pražským hradem a u nás v regionu hojně působí v zámeckém parku v Lednici. V nejbližší době bude udělána pasportizace zeleně v Mikulově, na ní naváže plán údržby a další etapy revitalizace."

A co rekonstrukce centra města?

„Ano, to je další věc, která mne těší. Nyní vedeme rozsáhlá jednání o revitalizaci centra města na mnoha úrovních. Patří k nim profesionální návrhy od architektonických kanceláří, se kterými se měli možnost seznámit i občané, také nyní očekávaná oponentura od Společnosti Petra Parléře na tyto návrhy. Do procesu se zapojili i studenti VUT Brno. Jejich výstava, jak vidí Mikulov, bude v kině probíhat až do konce ledna příštího roku a opravdu stojí za návštěvu. A nyní ještě zahajujeme diskusi i s bratislavskou VUT. Běží tedy rozsáhlá diskuse na všech úrovních a občany budeme v příštím roce určitě zase na nějaké společné besedě s výsledky seznamovat."

Je naopak něco, v čem jsou rezervy, co vás trápí?

„Nejvíc mě trápí, a nemám z toho radost, výsledek vyjednávání evropské komise a nezařazení našeho města do dotačních evropských procesů. Jsme handicapovaní velkostí, nemáme ani UNESCO ani národní kulturní památku. Takže dotace do památek a investiční dotace do oprav městské památkové rezervace jsou téměř nulové. Což bude zásadně brzdit rozvoj města. Dotační procesy a předpisy Evropské unie jsou podle mne pro naše město diskriminační."

js

starosta