Co brzdí Mikulov v jeho rozvoji

Město Mikulov má v plánu realizovat řadu investic. Bohužel poslední dobou naráží na několik aspektů, které rozvoj brzdí. Především naráží na majetkové vztahy. „Na všech plánovaných aktivitách v Mikulově narážíme na tři zásadní momenty. Na potenciální majetek církve, na žalobu rodiny Dietrichsteinů napříč našimi plánovanými projekty a narážíme také na vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Město může realizovat akce jenom tam, kde je stoprocentním majitelem a těch projektů už moc není, většinu jsme už realizovali. Nyní potřebujeme realizovat projekty na pozemcích státu a na těch, které jsou dotčeny žalobami, a to nás poměrně dost brzdí,“ řekl starosta Rostislav Koštial. Toto je zejména patrné na opravě ulic, resp. chodníků. Všechny, které jsou v majetku města, už byly opraveny, a na zbývajících se město potýká právě s výše uvedenými problémy. „Rádi bychom je opravili, ale máme zde objektivní překážky.

Dalším aspektem, který brzdí rozvoj města, jsou dotační tituly, respektive to, že vypsání dotací, na které město chce žádat finance, má zpoždění. „Například stále čekáme na výzvu pro podání dotací na náš projekt – opravu domu na Venušině ulici, kde budou malometrážní byty. My máme projekt připravený. Napřed měla být výzva v březnu, pak v červenci a nyní ministerstvo sdělilo, že bude až v listopadu,“ uvedla místostarostka Marie Leskovjanová, která je odpovědná mj. za investice ve městě.

Pozitivní vlaštovkou však jsou dvě dotace, které se městu už podařilo získat, a těmi jsou oprava chodníku na ulici 22. dubna a bezpečnostní vjezdový ostrůvek na ulici Bezručova. Opravy a výstavba začnou, jakmile město v soutěži vybere realizátora.

V říjnu by mělo ministerstvo vyhodnocovat žádost na revitalizaci svahu na ulici 22. dubna. Čeká se také na výzvu na kanalizaci na ulici Valtická.

js

radnice