POZOR NA ŽLOUTENKU

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně upozorňuje všechny občany v souvislosti s epidemií infekční žloutenky – virové hepatitidy typu A –, aby dbali zvýšené opatrnosti a hygienických návyků.

Od začátku roku 2016 do poloviny srpna bylo v Jihomoravském kraji hlášeno více než 150 případů nakažených tímto akutním virovým onemocněním. Oproti předchozím rokům je tento počet desetinásobný. „Nejvíce nakažených je ve věkové skupině 25–44 let, avšak nákaza postihuje také osoby ostatních věkových kategorií,“ řekl ředitel KHS JmK David Křivánek.

Nákaza se šíří kontaktem od osoby k osobě – při nedodržování základních zásad hygieny rukou, a to i v domácnostech. Základním pravidlem pro zabránění přenosu infekce je nezbytné a důsledné dodržování základních hygienických návyků, zejména mytí rukou teplou vodou a mýdlem.

Aktuální informace o vývoji epidemie a doporučeních pro veřejnost najdete na www.khsbrno.cz v sekci Aktuality/Epidemiologie.

js

radnice