Začala oprava silnice a kruhového objezdu u čerpacích stanic Shell

21. září začala oprava silnice I/52 v úseku od kruhového objezdu u BILLY po kruhový objezd u benzinových stanic SHELL, přičemž oprava kruhového objezdu je vyvolanou investicí.

Podle informací od Petra Snášela z odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Mikulov zažádal zhotovitel stavby MěÚ Mikulov o stanovení objízdné trasy v termínu od 19. září až do 31. prosince 2016.

„Oprava vozovky bude probíhat v rozsahu odbroušení celého povrchu, položení nové obrusné vrstvy. Celkový čas opravy se protáhne mimo jiné z důvodu, že oprava probíhá po polovinách vozovky, aby nemusel být veden celý provoz ulicemi Mikulova,“ uvedl Petr Snášel. Zhotovitel požádal o 3,5 měsíční délku uzavírky hlavně z důvodu případného nepříznivého počasí, kde z technologických důvodů nebude možno stavbu provádět. V případě příznivého počasí by měla být stavba ukončena cca o 1 měsíc dříve.

Objízdná trasa povede po ulicích Valtická-Komenského-22. dubna-Brněnská-směr na Brno. Bude to jednosměrná objízdná trasa, tzn. že po celou dobu objížďky trasa Brno-Vídeň povede stále po stávající silnici a ve směru Vídeň-Brno se bude jezdit po objízdné trase přes ulice Mikulova.
Po dobu uzavírky z důvodu neprůjezdnosti kruhového objezdu nebude obsluhována autobusová zastávka Bosch a Jednota.

Investor začal s opravami až nyní po Pálavském vinobraní a vyhovělo tak apelacím starosty města Rostislava Koštiala.

js

FullSizeRender