Výběrové řízení

Město Mikulov vyhlašuje výběrové řízení na funkci

odborný referent/ka odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Mikulov.

Podrobnosti a podmínky pro přihlášení do výběrového řízení naleznete na stránkách www.mikulov.cz úřední deska,

kategorie volná pracovní místa nebo na úřední desce Města Mikulov.

Přihlášku doručte nejpozději do 31. 7. 2017 do 16:00 hod poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov.

Mikulov znak