Platby místních poplatků roku 2018

Finanční odbor, Městského úřadu Mikulov, upozorňuje občany, že běží splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále „komunální odpad“) a ze psů roku 2018.

Poplatek za komunální odpad se hradí jednorázově nejpozději do 31. 5. 2018 a ze psů do 28. 2. 2018.

Platbu lze provést bankovním převodem se  správným variabilním symbolem uvedeným na jednotlivých složenkách, hotovostně nebo platební kartou na terminále, který je umístěn v přízemí na podatelně MěÚ Mikulov, kde se nachází hlavní pokladna. Možnost uhradit místní poplatek jen hotovostně je i na finančním odboru č. dveří 352, 2. poschodí (výtahem 5 podlaží), kde je zřízeno tzv. výběrčí místo.

Finanční odbor MěÚ Mikulov

Mikulov znak