Mikulov má recept pro (na) neplatiče. Je jím vzájemná komunikace a hledání řešení.

Město Mikulov má v současné době 381 bytů, které pronajímá, a většina nájemníků si své závazky vůči městu, coby majiteli bytů, plní. Jsou však i tací, kteří spadají do kategorie neplatičů.

Podle zákona je základní povinností každého nájemce bytu platit nájemné spolu s náklady na služby a provoz bytu. Pokud tuto povinnost nájemník poruší, hrozí mu výpověď z bytu, popřípadě další sankce jako je například úrok z prodlení.

O správu a údržbu bytového fondu se v Mikulově stará společnost TEDOS Mikulov spol. s r. o. a její ředitelka Světla Štanglerová, která v roce 2016 vystřídala ve funkci dlouholetého ředitele Václava Gembického, úzce spolupracuje s vedením města Mikulov. „Jedním z hlavních cílů, které jsme si s novou paní ředitelkou stanovili, bylo řešení otázky neplatičů a snížení dlužné částky na nájemném. Za poslední dva roky se nám tak podařilo snížit dluh na bytech o více jak půl milionu korun,“ říká místostarostka města Marie Leskovjanová.

V roce 2015 bylo 101 neplatičů v městských bytech a celkem dlužilo 4 772 620 korun. Ke konci loňského roku se jejich počet snížil na 76, celkově dlužili 4 223 043 korun, přičemž průměrný dluh na bytě současných nájemníků je 17 100 korun.

Celkový dluh se však skládá ze dvou částí. Z minulých let je mnoho dlužníků, kteří v městském bytě již nebydlí, a město vymáhá dluh exekučně. Z počtu 76 dlužníků je to 32 lidí. Průměrný dluh těchto lidí činí 107 232 korun (tzn. 3 431 436 korun z celkové částky 4 223 043 korun). Nyní už není možné tak velký dluh vytvořit. Město už mnohem dříve nájemní smlouvy neplatičům vypovídá a za poslední dva roky bylo vystěhováno 16 dlužníků.

 

381 bytů ve vlastnictví města Mikulov

76 neplatičů /nájemníků v městských bytech

17 100 Kč průměrný dluh bydlících nájemníků

107 232 Kč průměrný dluh nebydlících nájemníků

4 772 620 Kč dluh k 31. 12. 2015

4 223 043 Kč dluh k 31. 12. 2017

 

„Spousta lidí nemá zaplacený třeba jenom jeden nebo dva nájmy a dluží tak čtyři, pět tisíc. Neuvědomují si ovšem, že i tento dluh ohrožuje jejich bydlení. Vzhledem k tomu, že vystěhování i neplatícího nájemníka trvá několik měsíců, s výpovědí smlouvy dlouho nečekáme, aby se dluh příliš nenavýšil,“ vysvětluje Marie Leskovjanová.

Problematiku neplatičů se mikulovská radnice společně s TEDOSem a sociálním odborem snaží řešit efektivně a rozhodně nechce a také nejde jenom cestou sankcí. „Se všemi neplatiči komunikujeme, u mnohých jsme nastavili splátkový kalendář. Jakmile zjistíme, že se nám objevil nový neplatič, tak ho oslovujeme. Pracovnice sociální odboru městského úřadu jsou s těmito lidmi v kontaktu a mnozí za námi přijdou i na radnici,“ říká místostarostka.

Městu velmi záleží na tom, aby lidé, pokud se nachází v těžké životní situaci, nebo se do ní náhle dostanou, a nemohou platit nájem, měli snahu svůj problém řešit. „Několika nájemníkům jsme pomohli jejich dluhy řešit, poradili jim, jak si mají nastavit peněžní toky, pomohli jsme jim s oddlužením. To jsou ale lidí, kteří pomoct chtějí a nezneužívají toho,“ říká Marie Leskovjanová. „Lidé se mnohdy stydí, že jsou ve finančních problémech. Ale když s námi nebudou komunikovat, jejich problémy jenom narůstají. Nemusí se tedy stydět a mohou se na nás obrátit, protože i desetitisícový dluh na nájemném je důvodem k vypovězení nájemní smlouvy, pokud není dlouhodobě řešen. A tomu všemu se dá předcházet,“ doplnila místostarostka.

V současné době je standardní nájem v městských bytech 54,14 korun za metr čtvereční. Průměrný nájem v soukromé sféře, tj. u jiných vlastníků než město, se ale pohybuje kolem 100 korun za metr čtvereční. Navíc sehnat v Mikulově vzhledem k jeho atraktivitě a lukrativnosti podnájem nebo si koupit byt je velmi obtížné. „Neplatiči v městských bytech si velmi málo uvědomují, že pokud nebudou platit a přijdou o městský byt, tak se dostávají do ještě větších finančních potíží. Tak nízký nájem jako mají v našich bytech, už nikde jinde v Mikulově neseženou,“ říká Marie Leskovjanová.

„S těmi, kteří mají snahu svou tíživou situaci řešit, jsme vždy ochotni jednat a najít společné řešení. Pokud je řešením výměna velkého bytu za menší, snažíme se vyhovět. Ale cestou jak si městský byt udržet je i řádné placení nájemného spolu se splátkou dluhu. Takových nájemníků máme několik a já si jejich snahy velmi vážím,“ doplnila na závěr místostarostka.

Město Mikulov nyní staví i sociální byty na ulici Venušina 31. Vznikne zde 8 sociálních bytů, které budou pronajímány lidem, kteří se ocitnou v nouzi. Všichni nájemníci budou pod dohledem pracovnic sociálního odboru MěÚ Mikulov.

Jitka Sobotková

 radnice