Svatý kopeček v Mikulově je národní kulturní památkou

Svatý kopeček v Mikulově je národní kulturní památkou. Návrh Ministerstva kultury České republiky ve středu 31. ledna schválila vláda v demisi.

Dominanta Mikulova s křížovou cestou, kaplí svatého Šebestiána, zvonicí a kaplí Božího hrobu se dostala mezi devatenáctku významných poutních areálů v České republice, kterým byl udělen titul národní kulturní památka. Oficiálně se objeví nové památky na seznamu v červenci.

Kostel svatého Šebestiána a přilehlá kampanila na samém vrchu Svatého kopečku prošly v roce 2014–2015 rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu „Obnova a využití kulturně-historické krajiny v lokalitě Svatého kopečku v Mikulově“. Projekt iniciovalo město Mikulov.

Touto opravou se završil šestiletý cyklus rekonstrukcí sedmnácti objektů na Svatém kopečku, které tvoří jednu z nejstarší křížových cest na sever od Itálie. Aby rozsáhlé opravy mohly vůbec začít, muselo si město Mikulov tento církevní majetek pronajmout. Z dotací, vlastních zdrojů, sbírky a sponzorských darů opravilo postupně všechny kapličky ze sedmnáctého až osmnáctého století. „Investice na všechny opravy byly veliké, ale Svatý kopeček je významným poutním areálem, je to naše architektonická dominanta a navíc se u něj v plné míře dochoval i jeho duchovní rozměr,“ řekl starosta města Rostislav Koštial. „Vyhlášení Svatého kopečku za národní kulturní památku velmi vítám. Již v době rekonstrukce jsme na Ministerstvu kultury jednali o udělení tohoto titulu. Právě absence národní kulturní památky nebo nemovitosti v UNESCO naše město výrazně hendikepovalo v dotačních možnostech. A to přesto, že jenom v městské památkové rezervaci máme více než 180 nemovitostí. Udělením titulu pro Svatý kopeček by se to mohlo změnit,“ dodal mikulovský starosta.

Cesta k získání prestižního statusu národní kulturní památka nebyla podle starosty vůbec jednoduchá a přímočará. Vyjednávání začalo už před několika lety a impuls k němu dala i Milada Rigasová, botanička Regionálního muzea v Mikulově. „Paní doktorka Rigasová mne při našich debatách o Kopečku vždycky přesvědčovala, abychom usilovali o jeho zařazení mezi památky UNESCO. Na ministerstvu kultury jsem pak při vyjednáváních zjistil, že tato cesta by byla slepá, ale že je schůdnější nominace na národní kulturní památku. Tak jsme začali i my tuto variantu podporovat a jsme rádi, že ji ministerstvo rozpracovalo,“ vysvětlil starosta genezi myšlenky zařazení Svatého kopečku s křížovou cestou mezi prestižní památky České republiky.

Udělení tak důležitého statusu mikulovskému poutnímu místu vítá i Pavel Pacner, římskokatolický kněz a nynější probošt význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově. „Jsem tomu velmi rád. Toto prestižní označení by nám i v budoucnu mohlo pomoci při shánění financí a dotací na různé opravy. A rozhodně tím poutní místo získá na větší atraktivnosti, i když o turisty my tady v Mikulově nouzi nemáme,“ zamyslel se mikulovský probošt.

Celkové náklady na opravu kostela sv. Šebestiána a zvonice se vyšplhaly na 7,6 milionu korun. Opravy byly dotovány z programu ROP Jihovýchod. Kompletní opravy a rekonstrukce celé křížové cesty včetně dvou dominant však starosta města odhaduje na více jak deset milionů korun. „Obrovský podíl na tom, jak Svatý kopeček dnes vypadá, mají také soukromí donátoři, kteří se o jednotlivá zastavení na kalvárii starali. A pevně věřím, že i církev tuto pomoc vítá a dohodne se s nimi na další spolupráci,“ dodal Rostislav Koštial.

Jitka Sobotková

Svaty kopecek