Nominace na ocenění dětí a mládeže

Město Mikulov bude také v letošním roce oceňovat děti a mládež, které se svými úspěchy, výkony či nečekanými činy zasloužily o propagaci Mikulova. Své nominace na ocenění dětí a mládeže za mimořádné výkony za rok 2017 můžete podávat do čtvrtka 29. března. „Ocenění se týká umístnění v krajských soutěžích, do 3. místa ve významných soutěžích,“ doplnila Jana Dmietrievová z Městského úřadu v Mikulově, která podá i více informací na tel.: 519 444 518 a zároveň všechny nominace shromažďuje.

Jitka Sobotková

Mikulov znak