Městské byty – jak město s tímto majetkem hospodaří?

Přístup města Mikulova k městským bytům se v posledních letech výrazně změnil. Ve vlastnictví města je nyní 381 bytů a většina z nich se nachází v domech na Náměstí a v jiných památkově chráněných objektech ve městě. Výjimkou jsou jen byty na sídlišti, kde město vlastní jeden bytový dům a podkrovní byty vybudované s pomocí dotace a půjčky občanů, kteří v bytech bydlí. Tyto závazky však již město uhradilo. Městské byty spravuje společnost TEDOS Mikulov, s. r. o.

„S příchodem nové paní ředitelky Tedosu, paní Světly Štanglerové jsem získala partnera, který na správu bytů nahlíží stejně jako já,“ říká místostarostka města Marie Leskovjanová. „Začaly jsme komplexní kontrolou všech bytů v majetku města. Pro každý byt byla zpracována zpráva, která obsahuje zhodnocení stavu a požadavky na opravu. Výsledkem je zpracování postupu oprav podle závažnosti závad,“ dodává místostarostka.

Kontrola bohužel prokázala, že stav některý bytů je velmi špatný. Souvisí samozřejmě i s tím, že jsou ve starých domech, jejichž údržba je velmi nákladná. Ale i byty na sídlišti mají své problémy. Proto město přistoupilo k navýšení nájmu o 15 % a získané prostředky přidalo k penězům určených v rozpočtu na údržbu bytů. I přes toto navýšení dosahuje nájem v městských bytech 50 % tržního nájmu v ostatních bytech ve městě.

„Kromě havarijních oprav dáváme do pořádku hlavně volné byty. Většinou jde o kompletní opravu elektroinstalace, vodoinstalace a topení. Všechny tyto části nebyly dlouhodobě řešeny. Záměrem je ovšem byt opravit tak, aby nový uživatel neměl s bydlením žádné problémy a byl dlouhodobě spokojeným nájemníkem. U bytů řešíme i tepelně izolační vlastnosti. Jde nám o to, aby náklady na bydlení v městských bytech odpovídaly požadavkům dnešních náročných nájemníků,“ doplnila Světla Štanglerová

I když jsou opravy poměrně nákladné, daří se je realizovat.

V roce 2015 celková rekonstrukce bytů na Valtické 3, Brněnské 6, Náměstí 20 a 21, Kapucínské 17, Husově 20, příprava celkové rekonstrukce bytového domu na Venušině 31 – dotace na vybudování 8 bytů. Celkem 14 bytů.

V roce 2016 celková rekonstrukce bytů na Husově 20, Náměstí 23, Nová 15 – 2 byty, Kostelním nám. 2 a 4, Kapucínské 7, Hraničářů 2, 3, Husově 4, Svobody 23, Vídeňské 17, zateplení bytů na Náměstí 23 a 24, zateplení bytů na Větrné 1, 2,3, rekonstrukce bytového jádra na Hraničářů 3 – dvakrát. Celkem 22 bytů.

V roce 2017 celková rekonstrukce bytů na Náměstí 10 – 2 byty, Náměstí 27 – 3 byty, Růžové 22 – 4 byty, Vídeňské 17 – 2 byty, zateplení bytů na Větrné 4, 5, 6, Náměstí 20, 21, s podporou dotace ministerstva kultury 2 byty na Zámecké 7. Celkem 21 bytů.

Celkem bylo již opraveno 57 bytových jednotek.

V letošním roce probíhá rekonstrukce bytů na Náměstí 8, 10, 17, 24, Vídeňské 17, Růžové 3 – 2 byty, Vídeňské 35 – 6 bytů. Dále zateplení dalších střešních bytů na Větrné 7, 8, 9.

„Očekáváme schválení dotace na celkové zateplení bytového domu na Hraničářů a dokončení celkové opravy domu Venušina 31 z již schválené dotace,“ upřesnila dále Marie Leskovjanová.

Postupně dochází k opravě suterénu jednotlivých domů, k řešení vlhkosti i opravě střech a půdních prostor. Celkem bylo do oprav městských bytů od poloviny roku 2015 do konce roku 2017 investováno 29 518 000 korun. „Velmi nás těší, že noví nájemníci jsou s byty spokojeni,“ dodala na závěr místostarostka Marie Leskovjanová.

Jitka Sobotková

koněvova