Soutěž k výročí osvobození Mikulova

Město Mikulov vyhlašuje soutěž pro žáky základních škol a studenty středních škol k výročí osvobození našeho města. To si tradičně připomínáme 22. dubna.

„Je velmi důležité, aby se na události druhé světové války a osvobození nezapomínalo a aby mladá generace znala pohnutou historii svého města a své země. I proto přicházíme s touto soutěží a věříme, že se do ní děti a mládež zapojí, a díky ní si i rozšíří své znalosti o městě, ve kterém žijí,“ řekla místostarostka města Mikulov Marie Leskovjanová.

Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích, a to výtvarné a vědomostní. Město Mikulov na ní spolupracuje se základními a středními školami v Mikulově.

„Úkolem soutěžících bude připravit prezentaci na téma 2. světová válka a osvobození Mikulova. Možnostmi jsou například osudy vojáků a padlích v Mikulově, boje o zámek, každodenní život za války, osvobození Mikulova, o čem kroniky mlčí, vzpomínky pamětníků. Námětů je spousta a je jenom na žácích a studentech, jak téma pojmou,“ doplnila místostarostka.

Výsledkem ve výtvarné soutěži by měl být poster o minimální velikosti A2 a je pouze na řešitelích, jakou techniku k jeho vytvoření použijí.

Výsledkem vědomostní soutěže může být literární příběh, povídka, báseň, videoprojekce, prezentace nebo i divadelní ztvárnění. Součástí vědomostní soutěže bude i kvíz, který soutěžící budou vyplňovat ze znalostí o 2. světové válce a Mikulovu.

Kategorie výtvarné soutěže:      

  • týmy I. stupně základní školy
  • týmy II. stupně a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  • týmy středních škol a gymnázií

Kategorie vědomostní soutěže:      

  • týmy II. stupně a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  • týmy středních škol a gymnázií

Hotové výtvarné práce je možné odevzdat do 13. dubna 2018 na sekretariátu starosty města Mikulov. Prezentace jednotlivých týmů ve vědomostní soutěži a test se budou konat v Městském kině v týdnu od 16.–20. dubna (termín bude upřesněn).

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v neděli 22. dubna během pietního aktu 73. výročí osvobození města u pomníku rudoarmějce v parku na ulici Piaristů. Autoři vítězných prací v obou kategoriích získají hodnotné ceny.

Jitka Sobotková

059