Mikulov má rozpočet na letošní rok

Mikulovští zastupitelé schválili na svém letošním prvním zasedání, které se konalo ve středu 28. února, nejstěžejnější dokument pro letošní rok, a tím je rozpočet města Mikulov pro rok 2018.

Plánované výdaje ve výši 331,689 milionu korun budou kryty ve stejné výši zdroji – příjmy 220,671 milionu korun a přebytkem z hospodaření minulých let ve výši 111, 018 milionu korun. „Velmi si vážím toho, že jsme rozpočet schválili a můžeme pracovat dál. Velké díky všem, kteří se na přípravě rozpočtu dlouhodobě podíleli, ať už to byli zastupitelé, úředníci či členové komisí,“ řekl starosta města Rostislav Koštial.

Hlasování

Letošní více jak třistatřicetimilionový rozpočet je zatím vůbec nejvyšší v historii Mikulova. „Díky našemu velmi dobrému hospodaření máme našetřenou dostatečnou rezervu, kterou můžeme použít na investiční akce,“ doplnil starosta.

Při hlasování o rozpočtu města Mikulov pro rok 2018 bylo:


PRO jeho schválení 17 z přítomných zastupitelů – Rostislav Koštial, Marie Leskovjanová, Karel Pavlík, Slavomír Měšťánek, Rostislav Souchop, Ivo Koneš, Martin Chromý, Milan Poláček, Pavel Šuba, Petr Marcinčák, Olga Měšťáková, Jaromír Crhan, Hana Míčková, Zbyněk Tureček, Vladimír Zich, Vladimír Michna, Květa Budínová.

PROTI byl zastupitel Vojtěch Mihalík.

ZDRŽELI SE zastupitelé Vojtěch Jedlička, Sylva Chludilová.

Omluveni byli – Janka Šišuláková, Vojtěch Příbramský, Jaroslav Smečka, Tomáš Hlavenka, Vlastimil Mihalík.

Co nás letos čeká

K největším investičním akcím, které se letos v Mikulově budou dělat, patří přístavba MŠ Habánská, na kterou je vyčleněna částka 13 milionů korun, na odborné učebny ZŠ Valtická v budově na ulici Pavlovská je počítáno s 18 miliony korun a budova na ulici Valtická pak projde sanačními úpravami, na které je vyčleněna v rozpočtu částka 10 milionů korun. Výstavba startovacích bytů na ulici Venušina 31 počítá s 8 miliony korun, a na projekt „Nakládání s odpadem ve městě Mikulov“, který počítá s vytvořením 36 sběrných míst, je vyčleněna částka 12 milionů korun. V letošním roce také proběhne oprava ulice Koněvova a Česká, která přijde na 9 milionů korun a se 3 miliony korun je počítáno na výstavbu okružní křižovatky Pavlovská–Bezručova–Dukelská–Hliniště. Se třemi miliony korun je počítáno na 1. etapu autobusové zastávky na Mušlově.

Na vybudování kontroverzní spojnice ulic Žižkova–Bezručova je v rozpočtu města vyčleněna částka 7 milionů korun. Na zasedání zastupitelstva také přišli občané, kteří nesouhlasí se současným technickým návrhem řešení. Po bezmála hodinové argumentaci obou stran místostarostka města navrhla společnou schůzku zastupitelů, občanů i odborníků k danému tématu na středu 7. 3 v 18 hodin na městském úřadě.

A co se dále schválilo

Zastupitelé rovněž schválili návrh na změnu organizace pořádání Pálavského vinobraní, kterou předložila společnost Mikulovská rozvojová, s. r. o. Schválena byla také roční zpráva o realizaci Strategického plánu rozvoje města za období roku 2017 a vyhodnocení Akčního plánu města za rok 2017. 

Byly také schváleny výdaje na individuální dotace a dotační programy v celkové výši 5,91 milionu korun. Z toho dotace na podporu rozvoje sportu a volnočasových aktivit ve výši 1 milionu korun, na podporu kultury také ve výši 1 milionu korun, na individuální dotace bylo vyčleněno 2,8 milionu korun, na program péče o památky 500 tisíc korun a na dotaci pro sociální služby 610 tisíc korun.

TIC Mikulov letos slaví 25. výročí

Zastupitelé schválili individuální dotaci pro TIC Mikulov ve výši 1,4 milionu korun. Ředitelka TIC Mikulov Marcela Koňáková si také pro přítomné zastupitele i veřejnost připravila krátkou prezentaci, v níž zhodnotila uplynulý velmi úspěšný rok fungování mikulovského „íčka“. To v roce 2017 navštívilo rekordních 216 776 návštěvníků. TIC Mikulov v letošním roce také slaví 25 let od svého založení. Rozhovor s Marcelou Koňákovou vám přineseme v některém z dalších vydání Zpravodaje.

Čestné občanství

Všemi přítomnými zastupiteli byl rovněž schválen návrh na úpravu pravidel pro udělování čestného občanství města Mikulova. Ten byl předložen zejména proto, aby čestné občanství mohlo být uděleno také in memoriam. Na základě dosud platných pravidel bylo čestné občanství uděleno proboštovi mikulovské kolegiátní kapituly Stanislavu Krátkému v roce 2008 a panu Hubertu Bayerovi, emeritnímu starostovi Drasenhofenu v roce 2010.

Kompletní usnesení Zastupitelstva města Mikulova ze dne 28. 2. 2018 najdete již brzy na www.mikulov.cz.

Jitka Sobotková

Mikulov znak