POZOR - oprava ulice Koněvova


V pondělí 26. března 2018 bude zahájena oprava povrchu vozovky a chodníků na ulici Koněvova od křižovatky s ulicí Vídeňská po ulici 1. května. 
Z důvodu uzavírky tohoto úseku bude objízdná trasa vedena po ulicích Komenského, 22. dubna, Brněnská, Gagarinova, Hliniště, Pavlovská, Wolkerova, Mlýnská, Česká, Vrchlického. Ulice Česká v úseku od ulice Mlýnská po Kamenný řádek bude obousměrná.
V této souvislosti nebudou obsluhovány autobusové zastávky Mikulov-poliklinika, Mikulov-u pošty a Mikulov-Pavlovská ve směru na Milovice. Náhradní autobusové zastávky budou zřízeny na ulici 22. dubna a Hliniště.
Předpokládaný konec omezení je stanoven na 30. 6. 2018. V průběhu stavby může dojít ke změnám rozsahu omezení, o kterých budeme průběžně informovat.

Peter Snášel, MěÚ Mikulov

0001 8