Nový projekt Mikulova a Laa and der Thaya pro podporu cykloturistiky 

Od ledna 2018 se opětovně rozběhla úzká spolupráce s rakouským regionem Land um Laa. Byl totiž finančně podpořen projekt Podpora a rozvoje cykloturistiky na Mikulovsku a v Laa a okolí, který je dotován z Fondu malých projektů. Projekt je realizován od ledna 2018 až do konce září 2018 a celkové výdaje jsou cca 23 500 eur, přičemž dotace činí 85 % výdajů.

Vzájemná spolupráce vznikla z důvodu zvýšené poptávky návštěvníků po cyklotrasách, které by zachycovaly nejen okruhy na české straně, ale zejména možnosti propojení do rakouského příhraniční.

„Byť existují dobře značené cyklostezky, chybí detailnější popis propojení pro turisty a zejména informace, jak je možné napojit se na jednotlivé cyklostezky z české strany na ty rakouské,“ říká Kateřina Korandová, manažerka celého projektu z Městského úřadu Mikulov.

Součástí nového projektu je také fyzické provedení průzkumu v terénu a jeho zmapování a měření jednotlivých vytipovaných tras pomocí GPS souřadnic. „Tím dojde k vytvoření různě náročných cyklookruhů, kterých by mělo být k dispozici celkem třicet,“ doplnila Kateřina Korandová.

Zmapovány budou i dosud neoznačené trasy a následně budou vybrány a zveřejněny vhodné okruhy. Získané údaje se přenesou do mapových podkladů a z nich vznikne tiskovina. Cyklookruhy budou k dispozici také zájemcům na webových stránkách www.mikulov.cz.

Projekt je nyní na počátku a měl by trvat až do konce září 2018. Zakončen bude společnou cyklistickou akcí určenou pro širší veřejnost.

„Cykloakce je zamýšlena spíše pro místní a občany z širšího okolí než pro turisty. Cílem společného projektu je totiž nabídnout nové produkty, ale hlavně také rozšířit povědomí o možnostech a nabídce česko-rakouského příhraničí. Což bude zajištěno díky novým tiskovinám, zveřejněným informacím na webových stránkách. Domnívám se, že velmi důležité je informace předat také místním občanům a poskytovatelům služeb, kteří zajistí další šíření informací, “doplnila na závěr manažerka projektu.

Jitka Sobotková

interreg Rakousko Ceska Republika RGB